Welkom op de website van Integrale Vroeghulp Friesland.

Integrale Vroeghulp staat voor:

Het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7 jaar en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en ouder(s)/verzorgers. Integrale Vroeghulp is een eerste-lijnsvoorziening. Dit betekent, dat iedereen kan aanmelden, ook de ouders. Er zijn geen kosten aan verbonden.